Σάββατο, 7 Μαΐου 2016

ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 1 ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ "Ο ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΣ"ΣΤΗΝ ΦΛΩΡΙΝΑ , ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ

 Η ίδρυση  συλλόγου σαρακατσαναίων  στο  ΒΔ  τρίκρατο άκρο της χώρας μας δεν κάλυψε απλώς ένα γεωγραφικό κενό, για το συνάφι των απανταχού σαρακατσάνων, αναδεικνύοντας σαν κέντρο τη συμβολή των ορέων Βαρνούς και Βέρνον, στη Βίγλα Πισοδερίου αλλά και όλη την περιοχή μεταξύ των ορέων  Βέρμιο- Βόρας- Βαρνούς, μέχρι την περιοχή Πρέσπας- Μαλιμάδι και Γράμμο Καστοριάς !